Välkommen till LKAB:s årsstämma

27 april 2015

Välkommen på LKAB:s årsstämma den 28 april klockan 15:00 i Vetenskapens hus i Luleå.

Från regeringen medverkar statssekreterare Eva Lindström. Stämman är öppen för allmänheten.

Eventuell fotografering ska göras utan blixt. Notera att filmning och ljudupptagning är tillåten endast före och efter själva årsstämmoförhandlingarna.

Kvartalsrapport

Delårsrapporten för första kvartalet 2015 publiceras den 28 april klockan 13.00 på LKAB:s webb: lkab.com.

Kommentarer till delårsrapporten lämnas i direkt anslutning till årsstämman, cirka klockan 16:00, av vd och koncernchef Lars-Eric Aaro eller kommunikationsdirektör Frank Hojem.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents