Tester för tyngre transporter på Malmbanan

19 april 2021

Trafikverket genomför just nu tester, tillsammans med LKAB och Bane Nor, på Malmbanan och Ofotbanen för att möjliggöra tyngre transporter i framtiden. Därför höjs tonnaget på malmvagnarna från 30 till 31 tons axellast.

– Syftet med testerna är att se på vilka sträckor det behövs göras åtgärder för att i framtiden ytterligare kunna höja vikten på de vagnar som trafikerar banan och på så sätt få ett effektivare och mer miljövänligt transportsystem. Vi vill helt enkelt testa hur en högre axelvikt påverkar slitaget på bland annat räls och växlar. Testerna startar nu och vi kommer att utvärdera resultaten löpande, säger Staffan Ökvist, chef underhåll vid Trafikverket region Norr.

Teststräckan är den del av Malmbanan som går mellan Kiruna och Narvik och på norsk sida Ofotbanen. Sedan tidigare pågår tester även på den södra delen, mellan Malmberget och Luleå.

Det finns en stor efterfrågan från näringslivet på ökad kapacitet längs Malmbanan. Genom att förstärka banan kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar. Testerna är framåtsyftande och ambitionen är att i framtiden kunna köra tåg med en axellast på 32,5 ton på hela Malmbanan.

LKAB transporterade 2020 över 34 miljoner ton på Malmbanan, huvudsakligen järnmalm från gruvorna i Malmfälten till hamnar och kunder i Luleå och Narvik. Gruvbolaget vill nu öka produktionen än mer, och med sådana stora volymer blir även några procents ökning av kapaciteten betydelsefull.

– Genom att den maximala axellasten ökar kan vi teoretiskt lasta tågen fyra procent mer. På sikt ska axellasten ökas så vi kan lasta tio procent mer, utan att köra fler tåg. Vi planerar dessutom för en ännu större produktion som kommer att kräva dubbelspår. För oss utgör Malmbanan och den norska sträckningen Ofotbanen ett system, säger Jan Lundgren, logistikchef på LKAB och vd för LKAB Malmtrafik.

LKAB har startat omställningen till en koldioxidfri produktion. Med hjälp av vätgas ska syret reduceras från järnmalmen redan vid gruvorna, vilket betyder att järnsvampen som ska fraktas med tåg har högre vikt per volymenhet.

– Med en ökad axellast kan vi nyttja den ökade densiteten i transporterna, och köra fler ton per vagn, säger Jan Lundgren.

Även norska Bane Nor ser positivt på testerna som ska genomföras.

– Med behov for økning av malmtransporten er det viktig å kunne utnytte kapasiteten til eksisterende infrastruktur best mulig. En økning av maksimal aksellast til 31 tonn er et nytt steg i denne utviklingen. Denne økningen vil også gi oss nyttig erfaring for å vurdere behovet for ytterligere tiltak for å kunne øke aksellasten til 32,5 tonn fram i tid, säger Thor Brækkan, områdedirektør vid Bane NOR.

Fakta:

Kontakt:
Thor Brækkan, områdedirektør Bane NOR, Område Nord, +47 995 50 090
Staffan Ökvist, chef Underhållsdistrikt Nord Trafikverket, 010-124 29 34
Anders Lindberg, presschef LKAB, +46 72 7178355

Kontaktperson: Anders Lindberg, presschef LKAB, tel: +46 (0)980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Media

Documents