Rejäl hotellsatsning av Elite Hotels i Kirunas nya stadskärna

10 november 2021

Elite Hotels of Sweden AB blir ny tung aktör i Kirunas nya centrum och går upp från 37 hotellrum till 155. Fastigheten byggs som ersättning för Kiruna kommuns lokaler i befintligt centrum, och innebär en stor satsning på hotellverksamheten i staden.

Hotellet och gastropuben Bishops Arms, som ägs och drivs av Elite Hotels of Sweden AB, har stått på sin nuvarande plats i det befintliga Kiruna centrum sedan 2011. Eftersom Kirunas centrum ska flyttas för att möjliggöra LKAB:s fortsatta verksamhet får hotellet en ny plats i den nya stadskärnan.

För att tillgången på hotellrum inte ska minska i samband med stadsomvandlingen har Kiruna kommun sett behov av ett nytt hotell med minst 150 rum i den nya stadskärnan.

–  Vi har tillsammans med LKAB och Elite Hotels lyckats hitta en modell som återskapar detta i kvarter sex, ett hotell med 155 rum och en sky walk över till Aurora kultur och kongress. För Kiruna kommun fanns inget alternativ, hotellrummen måste återskapas. Hotellet i kvarter sex är ju dessutom tänkt som en av motorerna till Aurora, säger Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg.

De tre parterna Kiruna kommun, LKAB och Elite Hotels är överens och avtalen ligger nu klara för påskrift. Förslaget ska nu läggas fram för Kirunas kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt för LKAB:s styrelse för beslut.

– Det här är en stor och viktig pusselbit i bygget av det nya attraktiva Kiruna. Besöksnäringen skapar arbetstillfällen och inkomster till samhället och skapar liv och rörelse som gynnar alla oss Kirunabor, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna.

Kvarter sex ska utöver det nya hotellet inrymma lokaler för restauranger, butiker och andra verksamheter. Hotellet byggs som en ersättning till Kiruna Kommun och Elite Hotels för befintliga lokaler i nuvarande centrum som hamnar inom gruvans påverkansområde. Efter färdigställande av kvarteret kommer Kiruna kommun att vara fastighetsägare av hotellet och LKAB kommer äga övriga kommersiella lokaler i kvarteret.

– Det känns otroligt roligt att fortsätta öppna storslagna hotell i Norrland. För några veckor sedan öppnade vi i Skellefteå och nu får vi förmånen att öppna även detta fantastiska hotell i Kiruna”, säger David Halldén, VD Elite Hotels of Sweden och fortsätter:

– Vi tror innerligt att framtidens destinationer ligger i norr i allmänhet och Kiruna i synnerhet. Det ser vi inte minst på våra egna hotell men också på de bolagsnyetableringar som sker i området. Hotellet i Kiruna blir en stark nyckel i vår fortsatta strävan att leverera Sveriges bästa hotellupplevelse.

Om besluten tas i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och LKAB:s styrelse kan bygget starta i början på 2022, och hotellet stå klart 2024.

För mer information

Anders Lindberg, presschef LKAB, 0980-783 55

Gunnar Selberg, kommunalråd Kiruna, 070-555 50 38

Tomas Bäcklund, chief marketing officer Elite Hotels of Sweden AB, 073-739 70 05

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Det här är en stor och viktig pusselbit i bygget av det nya attraktiva Kiruna.

Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna

Media

Documents