Region Norrbotten och LKAB sätter scenen i Almedalen

7 juni 2022

När Almedalsveckan gör nypremiär på plats i Visby efter ett par års uppehåll så lanseras nu Norra Scen – en arena för den gröna omställning som är på väg att förskjuta den nationella utvecklingens centrum norrut. Satsningen är ett gemensamt initiativ från Region Norrbotten och LKAB, och den första i sitt slag under politikerveckan.

– Modiga företagsledningar planerar nu för gigantiska investeringar i grön omställning i Norrbotten. Nu är det viktigt att möjliggöra detta och att samhället och regering inser vikten av offentliga investeringar i såväl energi och infrastruktur som samhällsservice och kultur, säger Nils-Olov Lindfors (C), regionråd vid Region Norrbotten.

Norra Scen är ett gemensamt initiativ av Region Norrbotten och gruvbolaget LKAB. Tillsammans med en lång rad aktörer med koppling till regionen så som Luleå tekniska universitet (LTU), North Sweden European Office, Swedish Space Corporation, Luleå kommun, Norrbotniabanan och branschorganisationen Svemin skapas en gemensam arena för diskussioner kring den gröna industriomställningen, samhällsutvecklingen och relaterade kompetensutmaningar.

Medverkar gör bland andra Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall, Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research samt Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

– Vi står mitt i att hantera den största utmaningen i vår tid – klimatförändringarna. Det skapar möjligheter för oss i norr, för Sverige och för världen. Men då krävs handlingskraft och modiga beslut, även från politiken. Vi måste tillsammans kavla upp ärmarna för att lösa de utmaningar som återstår, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Under kommande årtionden planeras enorma investeringar i norra Sverige vilket ställer stora krav på befolkningstillväxt och kompetensutveckling. På programmet för Norra Scen återfinns en rad av de utmaningar som regionen och Sverige har att hantera under kommande år:

I samtalen på Norra Scen deltar företagsledare, nuvarande och tidigare politiker, generaldirektörer, region- och kommunpolitiker och en rad ledande experter och beslutsfattare inom klimat, miljö, rekrytering och samhällsbyggnad. LKAB representeras bland annat av koncernchefen Jan Moström och Region Norrbotten av regionråden Kenneth Backgård och Nils-Olov Lindfors samt utvecklingsdirektör Janus Brandin. Hela programmet finns på https://utvecklanorrbotten.se/almedalen där även seminarierna livestreamas, liksom på webbplatsen Almedalen Play.

LKAB:s program för Almedalen finns här: https://www.lkab.com/almedalen

Nils-Olov Lindfors (C), Regionråd
Telefonnummer: 070-380 00 44, nils-olov.lindfors@norrbotten.se

Anders Lindberg, Presschef, LKAB
Telefonnummer: 072 717 83 55, anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Media

Documents