Pressinbjudan 8 september: LKAB flyttar hus i Kiruna

6 september 2022

Välkommen till LKAB:s pressträff i Kiruna när de så kallade SJ-husen flyttas från Järnvägsområdet till sina nya adresser vid Lokstallet.

Som en del av samhällsomvandlingen för fortsatt gruvdrift flyttar LKAB ytterligare fem kulturbyggnader med tillhörande garage i Kiruna den 5–10 september. SJ-husen som flyttas uppfördes som betjäningshus till de som arbetade längs järnvägen. Tre av byggnaderna är uppförda 1910 i nationalromantisk stil och kommer att flyttas till den nya vägen Zettervallsvägen, namngiven efter Folke Zettervall som var chefsarkitekt på SJ under början av 1900-talet.

De två andra husen är byggda 1915. Vid arbetet med flytten har största möjliga hänsyn tagits till kulturvärdena och många originaldetaljer kommer att bevaras, som bland annat vindsfönstren på de nationalromantiska byggnaderna.

Flyttvägen går via Signalgatan, Nordkalottvägen, förbi Järnvägsstationen och sedan vidare mot Lokstallet. Byggnaderna kommer att flyttas mellan klockan 10.30 och 16.30 under måndag till lördag vecka 36. På torsdag flyttas en av byggnaderna från 1910. Huset börjar rulla cirka 10.30 och fotomöjligheter finns nedanför Förmansvägen och Banmästarevägen. Det går även att fota från Rälsgatan innan husen flyttas och vid starten. Det är inte tillåtet att gå ut på vägarna där husen åker, tänk på att hålla avstånd.

Pressträffen hålls när byggnaden kommit fram till sin nya adress på torsdag den 8 september klockan 12.00. Samling utanför den nya vägen Zettervallsvägen, infart via Södra Stallvägen.

För att få tillträde till pressträffen krävs skyddskläder som tillhandahålls av LKAB därför är det viktigt att deltagande anmäls till:
moa.stralberg@lkab.com senast den 7 september klockan 12.00.

Kontaktperson: Moa Strålberg, strateg kommunikation och marknadsföring LKAB Samhällsomvandling. Tel: +46 10-144 46 16. E-post: moa.stralberg@lkab.com  

För mer information om projektet:

Mari Kuokkanen, projektledare LKAB
mari.kuokkanen@lkab.com
0980-72742

Moa Strålberg, strateg kommunikation och marknadsföring LKAB Samhällsomvandling
Tel: +46 10-144 46 16
E-post: moa.stralberg@lkab.com  

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Media

Documents