Peab bygger Kirunas nya stadshus

8 september 2015

Peab har fått uppdraget att bygga Kirunas nya stadshus. LKAB är beställare och kontraktssumman uppgår till 470 Mkr.

Arbetet ska påbörjas i september 2015 och stadshuset beräknas vara klart för inflyttning i april 2018. Arkitekt till projektet är Henning Larsen Architects.

– Stadshuset är en viktig pusselbit och markerar startskottet för utvecklingen av Kirunas nya centrum. LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende av att vi får igång byggnationerna för att säkra tidplanerna, säger Stefan Hämäläinen, direktör samhällsomvandlingen, LKAB.

Projektet är ett samarbete mellan LKAB och Kiruna kommun som enligt avtal kommit överens om att LKAB ska finansiera och uppföra det nya stadshuset. Byggnaden ska motsvara samma storlek, funktion och kvalitet som det nuvarande stadshuset i Kiruna.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Media

Documents