Östra Malmberget berörs av samhällsomvandlingen

15 september 2015

En ny deformationsprognos från LKAB visar att delar av Östra Malmberget kommer att beröras av deformationer, trots att det inte finns malm under området. Det innebär att försäljning och flytt kan behöva ske för vissa fastigheter åren 2018-2019, trots att LKAB tidigare uppgett att de inte ska beröras.

I november 2014 meddelade LKAB om markdeformationer i delar av Östra Malmberget. Ett omfattande mätningsarbete startade, och vi kan nu se att deformationerna har fortsatt påverka marken. Området som berörs ligger mellan den så kallade Fabiangropen och den naturliga krosszon som finns i marken intill Linnévägen. Därför kommer LKAB köpa och avveckla de hus som enligt prognosen kommer att beröras. Det rör sig om mellan cirka 100 och 160 fastigheter, beroende på om en 100-metersgräns från miljövillkoret för markdeformationer ska tillämpas eller inte, en fråga som LKAB överklagat.

– Enligt våra beräkningar och branschens erfarenhet från markdeformationer orsakade av gruvor kunde vi inte se att marken skulle påverkas på det här sättet. Det har visat sig att brytningen av Fabianmalmen ändå påverkar det här området, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar på LKAB.

Rörelserna är inte så stora och av en sån typ att de innebär någon risk att vistas i området. Enklast kan man beskriva det som att marken långsamt glider i sidled, det finns alltså inga utbrutna hålrum som kan sjunka ihop. Det pågår ingen brytning av malm under områden där människor bor eller vistas.

– LKAB ska göra allt vi kan för att skapa en trygg samhällsomvandling för de som är berörda. Vi ska tillsammans med kommunen ta ansvar för det nya läget och arbeta för att det ska finnas bostäder att flytta till. Vi kommer att kontakta de som bor i hushåll som berörs och i detalj beskriva hur den här processen ska gå till, säger Stefan Hämäläinen.

Fakta deformationsprognoser:

LKAB upprättar prognoser över beräknade markdeformationer som orsakas av gruvbrytningen. Prognoserna är LKAB:s bästa bedömning utifrån nuläge som grundas på malmfyndigheternas storlek och form, aktuell plan för att bryta malmen samt mätningar och beräkningar av de markrörelser som brytningen orsakar.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents