Ny stadsflytt i Malmberget

5 juli 2017

Välkommen till en pressträff när LKAB flyttar hus i Gällivare. Nu inleds den andra etappen med flytt av elva kulturbyggnader i år.

Byggnaderna i Gällivare flyttas genom att en efter en lyftas upp och köras på trailer drygt sju kilometer från Malmberget till den nya adressen i Koskullskulle.

Marken i samhället påverkas av LKAB:s gruvdrift och husen flyttas för att järnmalmen ska kunna fortsätta att brytas. Allt ovanför gruvorna måste flyttas i säkerhet. Totalt flyttas 30 kulturbyggnader med 86 bostäder. Men det är bara en liten del av allt som måste ske. I Malmberget berörs 3 200 personer, 2 000 bostäder och 250 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor ska byggas upp på nytt igen.

LKAB bevarar kulturbyggnaderna med sin historia och erbjuder samtidigt bostäder i ett äldre bostadsbestånd med lägre hyresavgifter än i nybyggda hus.

Malmberget är ett samhälle ungefär 100 kilometer ovan polcirkeln. Sedan slutet av 1800-talet finns här världens näst största underjordsgruva för järnmalmsbrytning. LKAB är ett av Sveriges viktigaste exportföretag. Samhället byggdes för att gruvarbetarna skulle ha någonstans att bo.

Ingen kunde ana att gruvbrytningen skulle pågå än idag. Därför byggdes samhället mer eller mindre på malmen. Nu drygt 100 år senare måste samhället avvecklas och de närbelägna orterna Gällivare och Koskullskulle kommer att utvecklas och förtätas. Butiker får ny adress, barnen kommer att gå en annan väg till skolan och skidspåren får nya slingor.

I Malmberget har samhällsomvandlingen redan pågått i 60 år i och med att områden har avvecklats.

När: Tisdagen den 25 juli klockan 07.30. Pressträffen beräknas pågå fram till lunchtid.

Var: LKAB:s besökscenter, Kullevägen 5 i Koskullskulle, där vi samlas för att med buss gemensamt åka till Malmberget.

Pressträffen sker på en byggarbetsplats därför krävs skyddsutrustning.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents