Nu flyttar vi Kiruna

17 maj 2017

Onsdagen 24 maj flyttas den första av totalt åtta kulturbyggnader till sin nya plats – foten av berget Luossavaara. Först på tur är den så kallade Arbetarbostaden B5.

Nu inleds flytten av totalt åtta kulturbyggnader från gruvans påverkansområde till utvecklingsområden. Till foten av berget Luossavaara, med utsikt över fjällmassivet och gruvan, flyttas sju byggnader under 2017. Därtill flyttas den så kallade Länsmansbostaden till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.

– Kulturbyggnadsflytten och avvecklingen av den nuvarande stadskärnan är centrala delar i den långsiktiga omvandlingsprocess som Kiruna står inför. Det är en förutsättning för fortsatt gruvbrytning, säger Victoria Aidanpää, projektchef vid LKAB:s samhällsomvandlingsenhet.

LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende av att centrala delar av Kiruna undan för undan flyttas, avvecklas och att nya delar byggs upp på nytt. I samråd med kommunen och ett stort antal intressenter verkar vi för att det sker med trygghet och framtidstro.
Ambitionen är att utveckling ska gå före avveckling.

– Att omvandla en stad är en utmaning för alla inblandade, inte minst på grund av den kultur, minnen och känslor som omger det gamla. Alla värden kan inte mätas i pengar och därför är det särskilt glädjande att vi kan förena det gamla med det nya genom att flytta några av stadens mest unika och omtyckta byggnader, säger Tjabba Nordanfjäll, projektledare vid LKAB och ansvarig för flytten av kulturbyggnader.

På det nya området har omkring 20 000 kvadratmeter förberetts för sina nya hyresgäster. Till området flyttas Hjalmar Lundbohmsgården, Bolagshotellet, bläckhornshusen B51, B52 och B53 samt Arbetarbostaden B5 och Ingenjörsvillan.

– Det är ett spännande och händelserikt år vi har framför oss. Kulturhusflytten blir på sätt och vis ett helt nytt kapitel i Kirunas historia som många känner en stark relation till. Kulturbyggnaderna är en del av Kirunas själ och för många även en symbol för staden, säger Tjabba Nordanfjäll.

Onsdagen den 24 maj är det alltså dags för den första byggnaden – Arbetarbostaden B5 – att flytta till sin nya adress. Redan under torsdagen den 25 maj flyttas nästa byggnad, bläckhornshuset B53.

Vi välkomnar dig att delta vid en pressvisning som tar dig med längs flyttvägen.

När: 24 maj klockan 07:30

Var: LKAB:s Förvaltningskontor, Kiirunavaaravägen 1

Eftersom vi kommer att beträda inhägnat område krävs skyddsutrustning.

Agenda

07.30 Pressvisningen inledsutanför LKAB:s Förvaltningskontor. Därefter följer gemensam transport till flyttområdet.

Visning av flyttområdet sker av representanter från LKAB:s samhällsomvandlingsenhet samt från flyttentreprenören PEAB. Möjlighet till ljud- och bildupptagning.

09:00 Hustransporten inleds. Möjlighet till ljud- och bildupptagning på behörigt avstånd.

09:15 Gemensam transport som följer byggnaden längs flyttvägen.

09:30 Transport till Luossavaaraområdet. Möjlighet till ljud- och bildupptagning i samband med att byggnaden anländer till platsen.

10:15 Visning av Luossavaaraområdet sker av representanter från LKAB:s samhällsomvandlingsenhet samt från flyttentreprenören PEAB. Möjlighet till enskilda frågor och intervjuer. Vi bjuder på fika.

11:30 Gemensam transport tillbaka till LKAB:s Förvaltningskontor.

Varmt välkomna!

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents