Pressinbjudan: Modeller för kompensation klara

15 januari 2016

Nu presenterar LKAB i detalj hur de berörda av gruvbrytningen ska kompenseras i samband med samhällsomvandlingarna.

LKAB:s överlevnad är beroende av att cirka 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor i centrala delarna av Kiruna och Malmberget flyttas för att säkra fortsatt gruvdrift. Det innebär att nästan 10 000 personer på sikt behöver flytta, ungefär en fjärdedel av Malmfältens befolkning.

– Det har varit en lång process för att hitta lösningar på ersättningar som gör att LKAB kan vara konkurrenskraftigt och fortsätta producera. Vi har en stor tilltro till att ersättningen motsvarar kraven på en rättvis och långsiktig hållbar kompensation, så att LKAB och Malmfältens samhällen kan stå sida vid sida även i framtiden, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB samhällsomvandling.

Med anledning av detta bjuder LKAB in till pressträff.

Datum: Måndag 18 januari
Klockan: 13.00
Plats: LKAB:s samhällsomvandlingskontor påJägarskolan i Kiruna, Kaserngatan 1. Nedre ingången.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Välkomna!

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents