LKAB vill bygga fossilfri industripark för återvinning och produktion av kritiska råmaterial

28 september 2020

I ReeMAP-projektet, där teknik för att återvinna gruvavfall utvecklas, har LKAB utökat ambitionen till att också producera insatsvaror, inklusive vätgas, och elektrifiera processerna vilket nästan helt kan eliminera koldioxidutsläppen i processen.

– LKAB bygger vidare på Sveriges styrka som ett innovativt land. ReeMAP är ett viktigt initiativ för att ta tillvara dagens gruvavfall, leda till ökad cirkularitet och bidra till klimatomställningen genom såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Viktigt för Sverige, Europa och LKAB
Leif Boström, som är direktör för Affärsområde Specialprodukter som driver utvecklingsprojektet, berättar mer:
– Det blir en mångmiljardinvestering som kommer skapa hundratals jobb. Industriparken blir ett kemiindustriellt centrum där vi utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik och sätter en världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner.

Målet i ReeMAP-projektet är att genom fossilfria processer återvinna gruvavfall (anrikningssand) från LKAB:s järnmalmsproduktion, och omvandla det till produkter som EU klassificerar som kritiska råmaterial på grund av högt importberoende och stor betydelse för vår ekonomi; fosformineral och sällsynta jordartsmetaller. Dessutom kommer även gips och fluorprodukter att produceras i industriparken, med våtkemiska processer.

Resurser för jordbruk och grön teknologi
Fosformineralgödsel ger möjlighet till rika skördar genom effektiv tillförsel av växtnäring, upp till hälften av dagens jordbruksproduktion är beroende av det. Renheten på produkten är också viktig, LKAB:s planerade fosformineralgödsel kommer exempelvis att vara fri från kadmium, ett hälsofarligt ämne som en del material som importeras till EU kan innehålla. Sällsynta jordartsmetaller används i många högteknologiska produkter, till exempel permanentmagneter i elektriska bilar och vindkraftverk.

ReeMAP:s projektchef Ulrika Håkansson berättar att det ännu återstår utmaningar med såväl teknikutveckling som lokalisering och industrialisering.
– Det kommer behövas en yta på upp till 50 hektar för våra egna anläggningar. Tåganslutning och hamntillgång är också viktigt eftersom vi kommer skeppa ut uppemot 1 miljon ton produkter. Produktionen, speciellt den av vätgas, kommer bli energiintensiv. Alla dessa behov utreder vi i första hand förutsättningarna för i Luleå, Skellefteå och Helsingborg.

Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB berättar hur ReeMAP passar in i LKAB:s strategi:
– Vi har en ambition att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i världen. Genom våra utvecklingsprojekt SUM, HYBRIT och nu ReeMAP tar vi rollen som en global ledare för industriell utveckling och för att förse världen med morgondagens resurser. 

LKAB partner i EU:s råmaterialallians
Imorgon lanserar EU ”European Raw Materials Alliance” med LKAB som en partner. Målsättningen är att öka självförsörjandegraden av viktiga råmaterial. Alliansen har i detta första skede fokus på sällsynta jordartsmetaller. LKAB kommer genom ReeMAP att ha en initial potential att bidra med 30% av EU:s behov idag.

Ny projektwebbplats
Idag publicerar LKAB projektwebbplatsen ree-map.com som innehåller information om processer, produkter och ambitioner.

Korta fakta om ReeMAP Industripark

Kontaktperson:

David Högnelid, marknads- och kommunikationschef

Telefon: +46 920 381 72,

E-post: david.hognelid@lkab.com

LKAB Minerals är en internationell industrimineralkoncern med en ledande position inom ett antal olika produktapplikationer. Vi utvecklar hållbara minerallösningar i partnerskap med våra kunder, med fokus på funktion och användbarhet i kundens processer. LKAB Minerals är en del av LKAB, en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com, www.lkabminerals.com 

Det blir en mångmiljardinvestering som kommer skapa hundratals jobb. Industriparken blir ett kemiindustriellt centrum där vi utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik och sätter en världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner.

Leif Boström, är direktör för Affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Media

Documents