LKAB köper ishallen i Malmberget

15 augusti 2016

LKAB har köpt ishallen i Malmberget som tidigare ägts och drivits av Malmbergets Allmänna Idrottsförening (MAIF). Ishallen ligger i det område som påverkas av gruvbrytningen och ska var tömt under 2019.

I samband med att Mark- och Miljödomstolen i maj 2015 meddelat villkoren för miljötillstånd för gruvbrytning i Malmberget, detaljerade LKAB tidplanen för när kompensation till fastighetsägare och flytt måste ske.

– Planen har varit att ishallen ska köpas under 2016. Därför är vi glada att vi hittat en överenskommelse som båda parter är nöjd med, säger Dan Johansson, chef för samhällsomvandlingen i Malmberget, LKAB.  

Om det finns intresse av att driva verksamheten vidare kommer LKAB att arrendera ut ishallen till ”självkostnadspris”.

Ishallen i Malmberget invigdes den 3 december 1965 med bland annat bidrag från LKAB. Malmbergets ishall har varit en av få föreningsägda ishallar i Sverige och nu kommer Gällivare kommun att bygga en ny ishall som beräknas vara klar 2018.

Dan Johansson, LKAB och Kjell Ragnerstam, MAIF finns tillgängliga för intervjuer kl. 15.00 i LKAB:s informationskontor på Gunillaskolan i Malmberget.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents