LKAB ansöker om markanvisning i Gällivare

6 maj 2020

LKAB lämnar in markanvisningsansökan till Bergsstaten för en del av Västra Malmberget. Bolaget har kommit överens med den stora majoriteten fastighetsägare.

För gruvbrytningen i Malmberget behöver mer mark tas i anspråk. Staketdragningen utvidgas enligt bifogad karta. Det berörda området är 34 hektar. Samtliga fastighetsägare har blivit erbjudna ersättning enligt framtagna ersättningsprinciper, antingen i form av betalning eller ersättningsfastighet.

Ansökan behöver göras med god framförhållning då det inte går att invänta att markdeformationerna faktiskt påverkar berörda områden. De gällande miljövillkoren avseende deformationerna innebär också att det måste finnas marginaler. Boendemiljön är redan nu påverkad av vibrationer från seismisk aktivitet i marken på ett sätt som gör att bostäderna måste avvecklas.

– Vi behöver denna mark skyndsamt. Beräkningarna visar att vi behöver påbörja instängsling av området på grund av markrörelserna under 2022, säger Peter Segerstedt, chef för LKAB:s samhällsomvandlingsavdelning i Malmberget.

Fastighetsägare inom området har blivit erbjudna marknadsvärdet, fastställt av oberoende värderare, med 25 procents tillägg alternativt en ersättningsfastighet med utgångspunkt att denna ska motsvara dagens funktion. En markanvisningsansökan skickas in till Bergsstaten som beslutar om marken får tas i anspråk för LKAB:s gruvverksamhet samt vilken ersättning som ska betalas där överenskommelser inte uppnåtts.

Redan träffade överenskommelser mellan fastighetsägare och LKAB påverkas inte av ansökan. Överenskommelse har träffats med 98 procent av fastighetsägare inom det berörda området. 
– Det är glädjande att vi kommit överens med så många. Detta har varit möjligt tack vare dedikerade medarbetare och inte minst fastighetsägare vi kunnat föra en konstruktiv dialog tillsammans med. Nu tar vi ytterligare ett steg mot säkrad gruvdrift i Malmberget, säger Peter Segerstedt.

Fredrik Björkenwall
Presschef

D   46 980 715 44 / M  46 72 526 15 44
fredrik.bjorkenwall@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Media

Documents