Kraftigt kapade klimatutsläpp när gruvan värmer Kiruna

22 november 2021

Tekniska Verken och LKAB gör en gemensam satsning där gruvindustri och samhälle går hand i hand i en historisk resa mot det gröna samhället. Från 2024 kommer cirka 70 procent av energin i fjärrvärmen komma från återvunnen spillvärme som uppstår i LKAB:s malmförädlingsprocesser.

2019 tecknades avtal mellan Tekniska Verken och LKAB avseende det första steget i återvinning av spillvärme. De två senaste åren har spillvärme framgångsrikt använts för att producera fjärrvärme under maj till september. Steg två i samarbetet innebär att spillvärme kommer att utgöra basen i fjärrvärmeproduktionen under åtta månader.

Miljön och klimatet är våra gemensamma mål och med denna satsning minskar utsläppen av CO2 med 40.000 ton eftersom avfall inte längre kommer att eldas.

– Cirka 60–70 procent av vårt fjärrvärmens energibehov kommer att komma från spillvärmen. Att vi nyttjar sådant som annars gått till spillo är verkligen kärnan i ett cirkulärt tänk kring energi, säger Jan Fjordell, vd Tekniska Verken.

LKAB energieffektiviserar flera av verksamheterna, något som innebär att leveransen av spillvärme kan öka samt att användning av olja som bränsle minskar.

– LKAB och Tekniska Verken har ett långvarigt energisamarbete. Interaktionen mellan industri och samhälle är en viktig pusselbit för det hållbara samhället, och för oss är detta ett av stegen i vår gröna omställning mot nollutsläpp av koldioxid och ökat utnyttjande av resurser och energi, säger Michael Palo, direktör för affärsområde järnmalm på LKAB.

Totalt investeras 210 miljoner kronor för att möjliggöra en utökad återvinning av spillvärmen. Av detta utgör upp till 78 miljoner kronor stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

–  Vi är glada över att vara med och bidra till denna resurseffektiva klimatåtgärd med betydande utsläppsminskningar. Denna åtgärd är ett exempel på något vi gärna ser mer av inom Klimatklivet”, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivsenheten för industri på Naturvårdsverket.

Kontakt
Jan Fjordell, vd Tekniska Verken, 0980 701 35
Thore Johansson (C), styrelseordförande Tekniska Verken, 070 518 11 58
Anders Lindberg, presschef LKAB, 0980 783 55

Kontakt: Anders Lindberg, presschef LKAB, Tel: 46 (0)980 783 55. Mejl: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Media

Documents