Kiruna kommun och LKAB har tecknat nytt avtal

13 mars 2024

Kiruna kommun och LKAB har nyligen undertecknat ett nytt avtal gällande personella merkostnader. Avtalet syftar till att kompensera kommunen för de personella merkostnader som har uppstått på grund av den pågående samhällsomvandlingen.

– Detta är en av ett antal pusselbitar på vägen framåt. Nu inväntar vi LKABs styrelses beslut om ytterligare ersättning som har att göra med oförutsedda kostnader för stadsomvandlingen, t ex ny dragning av fjärrvärme- och vattenledningar runt om gamla stadskärnan. Vi har även inlett en konstruktiv dialog för nästa avtal som benämns Gruvstadspark 4 och 5 och vi avser att göra en överenskommelse också kring detta så snart det är möjligt, säger Mats Taaveniku, kommunalråd.

Under årens lopp har LKAB årligen kompenserat Kiruna kommun för de extra kostnader som har uppstått med anledning av omvandlingsprocessen. Dessa kostnader inkluderar bland annat utökad personalbehov för planläggning och tillståndsgivning. Det nya avtalet innebär att LKAB fortsätter att kompensera kommunen för dessa merkostnader.

– Det är viktigt att vi gemensamt arbetar för att underlätta övergången för de människor som påverkas av förändringarna. Genom att ta ansvar för de personella merkostnaderna visar vi att vi är dedikerade till att stödja våra samhällen i denna omställning, säger samhällsomvandlingens direktör Stefan Hämäläinen.

De undertecknade avtalen omfattar en total ersättning på 40 miljoner kronor för 2024. Avtalet är ett viktigt steg för att säkerställa en smidig övergång under den pågående samhällsomvandlingen.

Med dessa avtal har LKAB kompenserat Kiruna kommun med totalt cirka 412 miljoner kronor för personella merkostnader i samhällsomvandlingen.

Kontakt LKAB: Wesley Overklift, Strateg marknadsföring och kommunikation LKAB, Tel: 46 (0)70 304 23 19. E-mail: wesley.overklift@lkab.com

Kontakt Kiruna kommun: Moa Strålberg, kommunikatör Kiruna kommun, Tel: +46 980 705 83. E-mail: moa.stralberg@kiruna.se

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. lkab.com

Media

Documents