HYBRIT: Byggstart – LKAB tar språng mot fossilfri produktion av järnmalmspellets

1 april 2019

Inom kort startar bygget av en världsunik testanläggning, som är en del av LKAB, SSAB och Vattenfalls initiativ HYBRIT. I anläggningen ska fossila bränslen ersättas med biobränsle för att nå en fossilfri produktion av järnmalmspellets. HYBRIT-initiativet stöds av Energimyndigheten och har som mål att ta fram en fossilfri ståltillverkning 2035.

2016 gick LKAB, SSAB och Vattenfall samman för att skapa HYBRIT – ett initiativ som strävar efter att revolutionera järn- och stålproduktionen. Målet är att ha världens första fossilfria ståltillverkning där koldioxidutsläppen nästan helt elimineras, 2035. Energimyndigheten valde 2018 att stötta projektet med mer än 500 miljoner kronor för utveckling av en industriell process genom försök i pilotskala och de tre ägarna LKAB, SSAB och Vattenfall bidrar med en tredjedel var av resterande del.

En fossilfri stålproduktion startar i gruvan och därför arbetar LKAB intensivt med hur nästa generations pelletsverk ska utformas. Som en del av HYBRIT-initiativet ska en anläggning baserad på biobränsle byggas vid LKAB:s verksamhet i Malmberget, projektet kostar ungefär 80 miljoner kronor. Att testa biooljesystemet är en del av pilotfasen och syftar till att konvertera ett av LKAB:s pelletsverk från fossilt till 100 procent förnybart bränsle. Det innebär att LKAB:s fossila koldioxidutsläpp kommer att sjunka med upp till 40 procent för verksamheten i Malmberget under testperioden, vilket motsvarar 60 000 ton per år. På längre sikt är målet för LKAB en helt koldioxidfri pelletsproduktion.

– Inom ramen för HYBRIT undersöker LKAB hur vi kan byta värmningsteknik i pelletsprocessen, vilket är hjärtat i våra förädlingsverk. Parallellt genomförs försök i experimentanläggningen i Luleå med annan värmningsteknik. Försöken ska säkerställa att nya biobränslen och plasmabrännare fungerar i pelletsverkets unika miljö. På sikt ska det här göra LKAB:s järnmalmspellets helt koldioxidfria, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Järn- och stålindustrin är en av de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige. En växande befolkning tillsammans med en växande urbanisering gör att efterfrågan på stål förväntas öka ytterligare fram till 2050. Om initiativet blir framgångsrikt innebär det att HYBRIT kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent.

– Tillsammans med våra ägare vill vi kunna lösa grundproblemet kring utsläpp inom järn- och stålindustrin. Initiativet är avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts i Parisavtalet och nationellt, och är vårt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna. En fossilfri produktion av järnmalmspellets är ett viktigt steg för att nå dessa mål, säger Mårten Görnerup, vd för Hybrit Development AB.

Efter en förstudie som pågick 2016–2017 togs 2018 det första spadtaget till en pilotanläggning gällande vätgasbaserad reduktion av järnmalm i Luleå som väntas stå klar 2020, en anläggning som studerar processerna nedströms pelletsverket. Investeringen i testanläggningen för bioolja i Malmberget är en viktig milstolpe i HYBRITs initiativ och utvecklingsresa för en fossilfri pelletstillverkning och beräknas stå klar 2020 och de första testerna ska genomföras fram till 2021.

– Vattenfall ser fram emot att ytterligare utveckla samarbetet. Vårt partnerskap med SSAB och LKAB spelar en mycket viktig roll i elektrifieringen av industrin och utvecklingen av fossilfri vätgas för att ge möjlighet till ett fossilfritt liv inom en generation, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

– Vi är på väg att ta ett revolutionerande tekniksprång och visa världen att det går att tillverka stål utan att släppa ut koldioxid. Arbetet med att utveckla en helt fossilfri ståltillverkning går enligt plan och jag känner stor tillförsikt att vi kommer att lyckas. Samtidigt fortsätter SSAB att minska vårt klimatavtryck på andra sätt, till exempel genom att konvertera produktionen i Oxelösund till ljusbågsugn för råstålsproduktionen. Båda masugnarna avvecklas redan runt 2025 vilket kommer sänka SSABs koldioxidutsläpp i Sverige med cirka 25 procent, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.

Målet är att i första hand få bort de fossila koldioxidutsläppen och därmed stoppa nettoökningen av koldioxid i atmosfären. Det sker genom konvertering till förnybart bränsle. I nästa steg är LKAB:s vision att helt eliminera koldioxidutsläppen från pelletsverken. LKAB:s järnmalm består till stor del av magnetit och ger redan idag utan bioolja ett stort miljöförsprång till konkurrenterna. Stål framställd till 100 procent av LKAB:s järnmalmspellets resulterar i 14 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med stål tillverkad vid ett genomsnittligt sinterbaserat europeiskt stålverk. En av orsakerna är att det krävs mindre energi att göra pellets från magnetitmalmen än från den mer vanligt förekommande hematitmalmen. Pelletsprocessen kräver idag mycket energi, samtidigt som stora mängder värme alstras när magnetiten oxiderar till hematit.

Fakta om Hybrit

Hybrit Development AB är ett samriskbolag som ägs av ståltillverkaren SSAB, gruvbolaget LKAB och energibolaget Vattenfall med målsättningen att ta fram världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Projektet initierades våren 2016 och målsättningen är att ha en industriell process framme till 2035. Genom att använda vätgas istället för koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid.

Initiativet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. HYBRIT-initiativet har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten vid fyra tillfällen senast med 528 miljoner kronor till pilotfasen. De tre ägarbolagen kommer därutöver tillsammans att investera 830 miljoner kronor. Forskningsprojektet är ett omfattande samarbete mellan industri, högskolor och forskningsinstitut för att kartlägga möjliga fossilfria steg i värdekedjan energi, gruva, järn och stål. www.hybritdevelopment.com.

För mer information, kontakta:

Anders Lindberg Informationschef LKAB
anders.lindberg@lkab.com
+46 980 783 55

Yvonne Edenholm Informationschef Hybrit Development
yvonne.edenholm@hybrit.se
+46 722 465 765

Mia Widell Presschef SSAB
mia.widell@ssab.com
+46 76 5272501

Magnus Kryssare Pressekreterare Vattenfall
Magnus.Kryssare@vattenfall.com
+46 76 769 56 07

Kontaktperson: Anders Lindberg, tel: +46 (0)980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 132länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com Följ LKAB på sociala medier:FacebookLinkedInInstagram

På sikt ska det här göra LKAB:s järnmalmspellets helt koldioxidfria.

Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB

Media

Documents