Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna flyttas

20 september 2017

Tisdagen 26 september flyttas den sjätte av totalt åtta kulturbyggnader till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara. Den här gången är det den byggnadsminnesmärkta Hjalmar Lundbohmsgården som flyttas.

Flytten av kulturbyggnader, från gruvans påverkansområde till nya platser i Kiruna, fortsätter. Vid foten av berget Luossavaara, med utsikt över fjällmassivet och gruvan, flyttas sju kulturbyggnader. Därtill flyttas den så kallade Länsmansbostaden till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.
– Att omvandla en stad är en utmaning för alla, inte minst på grund av den kultur, minnen och de känslor som omger det gamla. Faktum är att alla värden inte kan mätas i pengar och därför är det särskilt glädjande att vi kan förena det gamla med det nya genom att flytta några av stadens mest unika och omtyckta byggnader, säger Tjabba Nordanfjäll, projektledare vid LKAB och ansvarig för flytten av kulturbyggnader.

Vid foten av berget Luossavaara har omkring 20 000 kvadratmeter förberetts för sina nya hyresgäster. Till området har tre bläckhornshushus, Ingenjörsvillan och Arbetarbostaden B5 redan flyttats. Byggnaderna får inom kort sällskap av Hjalmar Lundbohmsgården vars nya adress blir Lottens Erikssons gata 34.
– Flytten av Hjalmar Lundbohmsgården utgör på sätt och vis kronan på flyttverket. Huset är inte bara byggnadsminnesmärkt, en stark symbol för staden utan också LKAB:s första disponent Hjalmar Lundbohms bostadshus. Med andra ord är Hjalmar Lundbohmsgården nära knuten till Kiruna, LKAB och vår gemensamma historia, säger Tjabba Nordanfjäll.     

Hjalmar Lundbohmsgården är LKAB:s andra byggnad i ordningen och uppfördes år 1895. Året därpå började Hjalmar Lundbohm nyttja byggnaden som bostad och kontor fram till sin pensionering år 1920. Den rustika byggnaden står i centrum för många av historierna om LKAB och Kiruna – vars historia står i stark relation till varandra.
Under åren har påbyggnader tillkommit vilket påverkar möjligheterna att flytta huset intakt. Således delas och flyttas byggnaden i tre delar.  

Med anledning av flytten välkomnar vi dig till en pressvisning längs flyttvägen. Till minne av Hjalmar Lundbohm och till minne av att en era tar slut när samhällsomvandlingen blir en förutsättning för fortsatt brytning genomför vi en Move Walk – en gemensam flyttvandring till den nya platsen.

Varmt välkommen till pressvisningen enligt nedan:

När: 26 september klockan 08:30

Var: LKAB:s Förvaltningskontor, Kiirunavaaravägen 1

Pressvisningen inleds vid LKAB:s Förvaltningskontor och därefter följer vi byggnadens resa till den nya platsen. Visningen avslutas på Luossavaaraområdet med transport tillbaka till LKAB:s förvaltningskontor.

Eftersom vi kommer att beträda inhägnat område krävs skyddsutrustning.

Agenda:

08:30 Pressvisningen inledsutanför LKAB:s Förvaltningskontor. Därefter följer gemensam transport till flyttområdet.

Visning av flyttområdet sker av representanter från LKAB:s samhällsomvandlingsenhet samt från flyttentreprenören PEAB. Möjlighet till ljud- och bildupptagning.

10:00 Hustransporten och Move Walken inleds. Möjlighet till ljud- och bildupptagning på behörigt avstånd.

11:30 Visning av Luossavaaraområdet sker av representanter från LKAB:s samhällsomvandlingsenhet samt från flyttentreprenören PEAB. Möjlighet till enskilda frågor och intervjuer. Vi bjuder på fika.

13:00 Gemensam transport tillbaka till LKAB:s Förvaltningskontor.

Varmt välkomna!

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents