Historisk tillståndsansökan avgörande för gröna omställningen i norr

15 maj 2023

LKAB lämnar idag in en historisk ansökan om miljötillstånd som är nödvändig för att påbörja bolagets omställning i Gällivare. Utöver fortsatt gruv- och förädlingsverksamhet omfattar ansökan bland annat etablering av HYBRIT:s första demonstrationsanläggning och ett nytt apatitverk för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens avfallsströmmar.

Det är ett nödvändigt steg för att kraftigt minska utsläppen inom den globala järn- och stålindustrin och samtidigt säkra tillgången till kritiska råmaterial som är nödvändiga för klimatomställningen.

– Vår ansökan är av avgörande betydelse för oss som bolag, för Gällivare, för regionen, för Sverige och för Europas framtid. Vi befinner oss mitt i den största omställningen i LKAB:s historia och det är bråttom. Vi har en ambitiös tidsplan och det är kritiskt att vi och samhället visar att vi klarar av att hantera komplicerade frågor, som ofta ryms inom en miljötillståndsansökan, och samtidigt ökar takten i omställningen. Allt börjar i gruvan, utan gruvan inget fossilfritt stål, inga elbilar och inga vindkraftverk, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

LKAB har börjat ställa om sin gruv- och förädlingsverksamhet med målet att alla produkter och processer ska vara koldioxidfria år 2045. En stegvis omställning som ska minska koldioxidutsläppen hos bolagets kunder i världen motsvarande hela Sveriges samlade utsläpp. I Gällivare ska den nya vätgasbaserade HYBRIT-processen för första gången testas i industriell skala.

– Ansökan om nytt miljötillstånd för LKAB:s verksamhet är central för klimatet, men även för Gällivares framtid. Vi har möjlighet att bli pionjärer i utvecklingen av framtidens banbrytande teknik både inom järn- och stålindustrin och för produktion av kritisk mineral för framtidens vindkraftverk och elbilar. Det skapar nya gröna jobb som lägger grunden för en positiv samhällsutveckling som gynnar både oss som kommun och regionen, säger Birgitta Larsson, kommunalråd Gällivare kommun.

Elbehovet för demonstrationsanläggningen med HYBRIT-teknik beräknas till cirka 5 TWh per år och är primärt för storskalig produktion av vätgas. Den nya processen för järnsvamp innebär att fossilt kol byts ut mot vätgas som tillverkas av fossilfri el i värdekedjan för fossilfritt stål. Det betyder att LKAB ökar sina elbehov samtidigt som kolbehoven kraftigt minskar och därmed också utsläppen av koldioxid när kunder som SSAB tar bort det importerade kol som krävs för dagens ståltillverkning.

Tillståndsansökan som idag lämnas till mark- och miljödomstolen innebär inte bara två nya anläggningar utan även en ökad potential att omhänderta avfall för höjd resurseffektivitet och möjliggöra ökade produktionsvolymer upp till de nivåer som finns i befintligt tillstånd. LKAB söker även en byggnadsdom för att möjliggöra att byggarbeten av vissa anläggningar kan starta tidigare.

– Det här är frågor med generationsperspektiv där vi genom att ta kliv fram i värdekedjan ser stora möjligheter att förlänga gruvans livslängd och skapa innovativa klimateffektiva processer. Det handlar om att bygga konkurrenskraft för oss och svensk stålindustri samtidigt som vi gör en kraftig insats för att sänka svenska utsläpp. Det är nu vi lägger grunden för hållbar drift förbi 2060, säger Jan Moström.

Första steget i LKAB:s omställning till produktion av dagens pellets till koldioxidfri järnsvamp börjar i Gällivare med mål att redan i början av 2030-talet vara uppe i en produktion motsvarande cirka 5,4 miljoner ton per år. Vilket går i takt SSAB:s mål att ställa om sin nordiska verksamhet.

Ansökan omfattar en ny anläggning för utvinning av apatitkoncentrat ur det avfall som idag läggs på deponi. Ur apatitkoncentrat kan fosfor till mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller som bland annat används i elbilar och vindkraftverk utvinnas. Anläggningen ska i huvudsak förse LKAB:s planerade industripark i Luleå med apatitkoncentrat. Därutöver rymmer ansökan HYBRIT:s demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm med vätgas. Syftet är att verifiera att HYBRIT-tekniken är genomförbar i industriell skala och ett avgörande steg för att LKAB ska kunna fortsätta att successivt introducera teknologin för att kraftigt öka förädlingsvärdet och sänka kundernas koldioxidutsläpp.

– Tillsammans med våra partners LKAB och Vattenfall skriver vi nu ett nytt kapitel i svensk industrihistoria. HYBRIT:s demonstrationsanläggning går hand i hand med SSAB:s egen gröna omställning, då vi parallellt med detta steg ersätter masugnarna i Oxelösund med elektriska ljusbågsugnar. Den fossilfria järnsvampen som anläggningen i Gällivare kommer att producera täcker i princip behoven i Oxelösund. Efterfrågan på fossilfritt stål ökar, och jag ser fram emot när vi kan börja med kommersiella leveranser under 2026, säger Johnny Sjöström, divisionschef för SSAB Special Steels.

HYBRIT är ett initiativ från SSAB, Vattenfall och LKAB. Syftet är att tillsammans utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion med fossilfri el och vätgas som har potential att minimera Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst 10 procent. Nu tas nästa steg i processen i och med ansökan om att bygga en demonstrationsanläggning för HYBRIT-tekniken i Gällivare. Planen är att producera cirka 1 till 1,5 miljon ton järnsvamp per år, vilket nästan motsvarar hela SSAB:s behov i stålverket i Oxelösund. För varje ton järnsvamp som produceras kan koldioxidutsläppen sänkas i stålindustrin med runt 1.5-2 ton genom att ersätta masugnar och övergå till ljusbågsugnar.

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)980 783 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Media

Documents