Gällivare kommun och LKAB har tecknat nya avtal

13 mars 2024

Gällivare kommun och LKAB har nyligen undertecknat nya avtal gällande personella merkostnader. Avtalen syftar till att kompensera kommunen för de personella merkostnader som har uppstått på grund av den pågående samhällsomvandlingen. 

Under årens lopp har LKAB årligen kompenserat Gällivare kommun för de extra kostnader som har uppstått med anledning av omvandlingsprocessen. Dessa kostnader inkluderar bland annat utökad personalbehov för planläggning och tillståndsgivning. De nya avtalen innebär att LKAB fortsätter att kompensera kommunen för dessa merkostnader. 

– Jag är glad att Gällivare kommun och LKAB idag har slutit ett avtal om personella merkostnader, som säkerställer kommunens personalförsörjning i arbetet med samhällsomvandlingen, säger Birgitta Larsson, kommunstyrelsens ordförande.

De undertecknade avtalen omfattar en total ersättning på 60 miljoner kronor, fördelat över tre år. Avtalet är ett viktigt steg för att säkerställa en smidig övergång under den pågående samhällsomvandlingen. 

– Det är viktigt att vi gemensamt arbetar för att underlätta övergången för de människor som påverkas av förändringarna. Genom att ta ansvar för de personella merkostnaderna visar vi att vi är dedikerade till att stödja våra samhällen i denna omställning, säger samhällsomvandlingens direktör Stefan Hämäläinen.

Avtalet som tecknats idag grundar sig i ett samarbetsavtal mellan parterna från 2012. Samarbetsavtalet reglerar parternas gemensamma åtaganden med anledning av samhällsomvandlingen. Med dessa avtal har LKAB kompenserat Gällivare kommun med totalt cirka 261 miljoner kronor för personella merkostnader i samhällsomvandlingen. 

Kontakt LKAB: Wesley Overklift, Strateg marknadsföring och kommunikation LKAB, Tel: 46 (0)70 304 23 19. E-mail: wesley.overklift@lkab.com

Kontakt Gällivare kommun: Birgitta Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Tel: 072-598 84 75. E-mail Birgitta.Larsson@gallivare.se

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. lkab.com

Media

Documents