Detaljplaneändringen i Kiruna antagen

15 juni 2020

Kommunfullmäktige har tagit ett positivt beslut för Kirunas framtid gällande omvandling av området 2:4 i Gruvstadspark 2 till industriområde.

Under det senaste halvåret har samtalen med Kiruna kommun lett fram till en gemensam färdplan för framtiden. I samband med dessa samtal har kommunen och LKAB utvecklat en gemensam samsyn som innebär att vi ska skilja på myndighetsutövning och övriga utvecklingsfrågor.

– Att kommunen antagit detaljplanen för 2:4 är bra. Det innebär att vi kan fortsätta gruvbrytning i de delar av gruvan som påverkar detta område och vi behöver inte dra ner på produktionen i höst, säger Michael Palo, direktör för affärsområde järnmalm hos LKAB.

Produktionen i Kirunagruvan blev allvarligt påverkad av den seismiska händelsen som inträffade natten mot måndagen den 18 maj och stora områden i gruvan är på grund av detta fortfarande avstängda.
– Vi hamnade i ett läge där vi endast kunde bryta den så kallade Sjömalmen och det råkar vara just denna som påverkar området som nu lyckligtvis detaljplaneändrats. Vi är alla vinnare på detta. Såväl LKAB som Kiruna kommun och inte minst kommuninvånarna, säger Michael Palo, och tillägger:
– Vi är extremt lättade över att inte behöva prata om varsel inför sommarsemestrarna. Nu blickar vi framåt och arbetar tillsammans för Kirunas framtid.

När beslutet nu är fattat av kommunfullmäktige så kommer LKAB dra tillbaka begäran till regeringen om planföreläggande. 
– Med beslut på plats så drar vi tillbaka vår begäran till regeringen om planföreläggande. Nu gäller det att vi inte hamnar här igen och det känns som att vi fått en helt annan förståelse mellan oss och kommunledningen kring att just separera ut planfrågor, vad som styrs av lagar, regler och ingångna avtal, från andra frågor som Kirunas långsiktiga attraktivitet, säger Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat på LKAB.

Kontaktperson

Fredrik Björkenwall, t.f. presschef
Telefon: +46 (0) 980 – 715 44
E-post: fredrik.bjorkenwall@lkab.com

Fredrik Björkenwall
T.f. presschef

D   46 980 715 44 / M  46 72 526 15 44
fredrik.bjorkenwall@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents