Antalet bostäder i Kiruna har ökat under samhällsomvandlingen

5 december 2022

2012 tog samhällsomvandlingen fart och 2015 avvecklades det första bostadsområdet i Kiruna. Sedan dess har bostadsbeståndet ökat. Från 2012 till idag har det byggts 966 bostäder i Kiruna, under samma tid har 730 bostäder avvecklats.n– Det har alltså uppförts fler än det har avvecklats. Under 2023 släpper LKAB dessutom ytterligare 547 bostäder, säger Linus Niva avdelningschef på samhällsomvandlingsenheten i Kiruna. 

Det råder brist på bostäder i Kiruna, ett hett samtalsämne och ett problem både för privatpersoner som söker boende och för arbetsgivare som vill rekrytera ny personal. Därför är det glädjande att LKAB lyckats bidra till ett ökat bostadsbestånd i Kiruna.
– Det är viktigt för oss att utveckling går före avveckling och därför försöker vi alltid ligga på plus gällande antal bostäder. Något vi har lyckats med, säger Linus.

Samtidigt märker även LKAB av bostadsbristen och har problem att erbjuda bostäder till nyanställda.
– Vi vill fortsätta hålla en hög takt i bostadsbyggandet, vi och andra aktörer har kapacitet för att kunna bygga ännu mer. Men för att lyckas med det gäller det att kommunens infrastrukturarbete hänger med och att deras process kring tillgång till mark inte blir en flaskhals, påtalar Linus.

Linus Niva, avdelningschef på samhällsomvandlingsenheten i Kiruna. 
Tel: +46 980-531 78
E-post: linus.niva@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Documents