Årsstämma i LKAB 2023

27 april 2023

Årsstämman i LKAB ägde rum 27 april 2023 på Vetenskapens hus i Luleå. Vid stämman beslutades om en utdelning på 7,54 miljarder kronor till ägaren. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande och Anders Borg och Kerstin Konradsson valdes in som nya styrelseledamöter. 

Stämman beslutade att en utdelning om 7,54 miljarder kronor, motsvarande 10 771 kronor per aktie, ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
 

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter med omval av Göran Persson, Catrin Fransson, Eva Hamilton, Bjarne Moltke Hansen, Lotta Mellström, Gunilla Saltin och Per-Olof Wedin, samt nyval av Anders Borg och Kerstin Konradsson. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande. Gunnar Axheim och Ola Salmén lämnade styrelsen.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till revisor. KPMG har utsett auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 721 000 kronor. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagarrepresentant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 325 000 kronor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Efter årsstämman hölls två kortare seminarier för allmänheten om bland annat LKAB:s planerade cirkulära industripark i Luleå och framtidens elförsörjning.

Här kan du lyssna på styrelseordförande Göran Perssons inledande tal från stämman.

Här hittar du kallelse och övrig dokumentation från 2023 års stämma.

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat, LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Media

Documents