2020 års LKAB-stipendiater: Kjell Törmä och Kiruna klätterklubb

23 april 2020

Varje år delar LKAB ut ett idrotts- och ett kulturstipendium som uppgår till 75 000 kr vardera. Årets idrottsstipendiat är Kiruna klätterklubb, kulturstipendiet går till Kjell Törmä.  

— Det känns extra glädjande i dessa tider som präglas av coronaviruset, att få berätta att LKAB utsett Kiruna klätterklubb och Kjell Törmä som årets idrotts- och kulturstipendiater, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Motiveringar

Kiruna klätterklubb

Kiruna klätterklubb har gjort klättring till en mycket populär sport i Kiruna. Man är en öppen och inkluderande förening som tar emot nya klättrare med öppna armar. Kiruna Klätterklubb är en mötesplats där alla känner sig välkomna oavsett ålder, kön eller etnicitet. Nu när Tarfalahallen rasat behöver Kiruna Klätterklubb moraliskt stöd för att bära sitt engagemang vidare.

Kjell Törmä

Kjell Törmä har följt Kirunas utveckling med pennan och kameran under lång tid. Kjells böcker skildrar människan, Kirunabon, och livet runt henne, gruvan, näringslivet och samhället. Kjell är eldsjälen och en av skaparna bakom KirunaTidningen. Efter 28 år har Kjell lämnat KirunaTidningen för att kunna ägna ännu mer av sin tid till att dokumentera Kiruna, Kirunaborna och samhällsomvandlingen.

LKAB:s idrotts- och kulturstipendier har delats ut sedan 1984 och är från och med i år på 75 000 kronor vardera (tidigare 50 000 kronor). Nomineringarna kommer från LKAB:s medarbetare och utses av LKAB:s koncernledning.

Kontaktperson: Tina Benson, kommunikationschef. Tel: 46 (0) 980 710 85. E-post: tina.benson@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Media

Documents