2019 års LKAB-stipendiater: Ridklubben Dundret och Tusen Toner

25 april 2019

Varje år delar LKAB ut ett idrotts- och ett kulturstipendium på 50 000 kr vardera. Årets idrottsstipendiat är Ridklubben Dundret i Gällivare, kulturstipendiet går till musikföreningen Tusen Toner i Kiruna.

— Jag är glad över att få meddela att LKAB utsett Ridklubben Dundret och Tusen Toner som årets idrotts- och kulturstipendiater, två aktiva föreningar som engagerar ungdomar i Malmfälten på ett föredömligt sätt, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Motiveringar

Ridklubben Dundret

Ridklubben Dundret kan ses som den största fritidsgården i Gällivare, öppen årets alla dagar för killar och tjejer från sex års ålder, med olika förutsättningar. Föreningen skapar möjligheter för hundratals barn och ungdomar att utöva sitt intresse för ridsporten och samtidigt få med sig värderingar som ansvarstagande och hänsynsfullhet. Ledorden ”hästen först – resten sen” lär ut värdet av engagemang och fokus på djuren och uppgifterna i stallet, och samtidigt betonas hur både hästar och kamrater ska mötas med respekt och uppskattning.

Tusen Toner

Föreningen har under snart fyra decennier gett ungdomar möjligheten att utveckla sin musikalitet i ändamålsenliga replokaler och arrangerat drogfria konserter för alla musikstilar. På senare år har Tusen Toner varit arrangör för Kiruna Snöfestival på vintern och för Kirunafestivalen på sommaren, två viktiga event som lockar besökare långt utanför kommungränserna. Vid dessa arrangemang genomförs större delen av arbetet med ideella krafter och av ungdomar. Genom detta arbete har föreningen bidragit till ett attraktivt samhälle för många generationer.

LKAB:s idrotts- och kulturstipendier har delats ut sedan 1984 och är på 50 000 kronor vardera. Nomineringarna kommer från LKAB:s medarbetare och utses av LKAB:s koncernledning. Stipendierna delas ut i samband med LKAB:s årsstämma idag den 25 april på Vetenskapens Hus i Luleå.

Kontaktperson: Anders Lindberg, informationschef. Tel: +46 (0)980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Media

Documents