Ytterligare seismisk händelse Malmberget 11 juli 2019

12 juli 2019

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,98 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen skedde kl. 23:46 den 11 juli och lokaliserades till Alliansen hängvägg på – 370 meters avvägning.

Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Furuvägen 16-L till 3.25 mm/s.

Vibrationsmätarna i samhället visar: