Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 27 april 2019

27 april 2019

Klockan 03:28 inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Printzskölds hängvägg som uppmättes till en preliminär lokal magnitud på 2,6. Händelsen lokaliserades till 707 meters avvägning.

Vibrationsmätarna i samhället