Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 20 januari 2020

21 januari 2020

En seismisk händelse med magnitud på 1,2 på den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 19:16 den 20 januari och har lokaliserats till ViRi hängvägg på – 788 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Genvägen 2-T 2,90 mm/s.

Vibrationsmätarna i samhället visar:Genvägen 2-T 2,90 mm/sFuruvägen 16-L 2,40 mm/sSveavägen 7-T 1,50 mm/sMalmstavägen 11-T 1,05 mm/sG:a Malmstaskolan-L 0,65 mm/sEriksgatan 14-L 0,60 mm/s