Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 13 december 2015

13 december 2015

Klockan 22.59 den 13 december inträffade en seismisk händelse med magnitud 2,4 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på 642 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Konsum Mbgt-V: 4,9 mm/s. Händelsen har känts av i samhället.

Klockan 22.59 den 13 december inträffade en seismisk händelse med magnitud 2,4 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på 642 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Konsum Mbgt-V: 4,9 mm/s. Händelsen har känts av i samhället.