Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 1 mars 2020

1 mars 2020

En seismisk händelse med magnitud på 1,7 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 12:06 den 1 mars och lokaliserades till malmkroppen Fabians hängvägg på –939 meters avvägning.

Högsta vibrationerna i samhället uppmättes på Södra Kungsallén 10-T till 2.8 mm/s.

Samtliga värden från vibrationsmätare: