Ytterligare seismisk händelse i Kiruna 19 april 2020

20 april 2020

En seismisk händelse har inträffat i Kiruna klockan 23:00 den 19 april. Preliminär magnitud uppmättes till 1,77 enligt den lokala skalan. 

Händelsen hade följande koordinater: X 6180, Y 2413, Z-1127, och lokaliserades till Block 26 liggvägg. Inga vibrationer över gränsvärde uppmättes i samhället.