Ytterligare seismisk händelse i Kiruna 10 september 2015

10 september 2015

En seismisk händelse inträffade den 10 september, klockan 16:17 med lokal magnitud som uppgick till 1,5.

En seismisk händelse inträffade den 10 september, klockan 16:17 med lokal magnitud som uppgick till 1,5. Händelsen inträffade i schaktgrupp 26 på 1130 meters avvägning i Kirunagruvan. Området är sedan tidigare avstängt.