Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 14 februari 2020

15 februari 2020

En seismisk händelse har registrerats kl 22:48 den 14 februari med magnitud enligt den lokala skalan på 1,5. Högsta uppmätta vibration 4,15 mm/s Konsum Mbgt.​ Händelsen lokaliserades till Printzskölds hängvägg på –589 meters avvägning.

Utslag på övriga vibrationsmätare: