Virtuell gruva i 3D ska ge bättre stöd för beslut

2 februari 2022
3D-modell av gruva
I 3D-vyn av Konsuln kan olika lager läggas på eller tas bort, bilden går att rotera, förstora och förminska.

Skarp data från bland annat produktionssystemet, ventilation, vattenpumpar, aktuell gruvlayout och fordonspositioner matas in i en digital tredimensionell kopia av LKAB:s testgruva Konsuln i Kiruna. Målet är att få aktuell överblick som du enkelt når från din telefon, surfplatta eller dator, i syfte att underlätta analyser och beslut.

— Vi har gjort intervjuer och beteendestudier för att kartlägga hur medarbetarna jobbar idag, vilken typ av information medarbetarna använder och vad de saknar. Vi började med det som grund och sen bygger vi på allt eftersom. Nästa steg är att låta Konsulngruvans produktionspersonal och leverantörer testa systemet. Deras återkoppling i kombination med kvalificerade framtidsspaningar driver arbetet framåt, säger Bo Lahti, projektledare för virtuell gruva i innovationsprojektet ny världsstandard för hållbar gruvbrytning som LKAB driver tillsammans med ABB, Combitech, Epiroc och Sandvik. 

Överblick och simulering

Förutom en gemensam överblick av gruvan här och nu, kan 3D-kartan också användas för att simulera olika scenarion där krissituationer har hög prioritet. Det blir förstås både enklare och billigare än att testa i riktig produktionsmiljö. Var finns min närmaste räddningskammare, hur kan vi styra om ventilationen vid en brand, var kan jag tanka eller ladda bilen – allt detta är exempel på vad som kan läggas in och testas i 3D-modellen. 

Öppen systemlösning för snabb utveckling

Modellen byggs i en öppen systemplattform, vilket gör att utvecklingen blir friare och att vi snabbt kan införa och utvärdera nya funktioner. Att vara oberoende av ett särskilt system eller en viss leverantör är en viktig utgångspunkt i samarbetsprojektet för ny världsstandard för hållbar gruvbrytning.   

— Att alla kan se samma sak oavsett var du befinner dig är en av grundpelarna. Genom att klicka i olika filter i kartan får du fram olika fakta. Vi tänker oss på sikt att du utifrån din roll och funktion får just den information du behöver för att göra ditt jobb så säkert och effektivt som möjligt, säger Mikael Winnebäck, projektledare på LKAB.

— Jag ser modellen lite som en informationstavla, vi får en snabb överblick av nuläget. Behöver vi sen åtgärda något specifikt, går vi ner till underliggande system. Eftersom alla har tillgång till samma information, blir det enklare att ta beslut på rätt nivå, säger Stefan Rova, produktionsledare på LKAB Berg och Betong i Konsulngruvan.

Fakta: