Vi vill bygga hållbara lösningar

3 juni 2021
Kvinna utomhus i varseljacka
Monika Sammelin, områdeschef för Malmberget.

Den nya strategin är tydlig, tidslinjen är på plats och målen är högt ställda. Produktionen ska vara helt koldioxidfri år 2045. – För oss är det ett tydligt budskap och känslan vi har är att nu kör vi, säger Monika Sammelin, områdeschef Malmberget på LKAB.

Omställningen beskrivs som den största industriinvesteringen i svensk historia och satsningen saknar inte utmaningar. Produktion, forskning och utveckling pågår parallellt. Dagens produktion ska finansiera utvecklingen och verksamheten måste hela tiden fortsätta att vässa sig ur ett säkerhetsperspektiv såväl som ur ett effektivitetsperspektiv. – Jag ser att vi har stora möjligheter och goda grundförutsättningar för att lyckas. Vi producerar bra, vår personal är engagerade och vi har teamkänsla. Vi vill göra ett bra jobb och vi hjälps åt. Vi har dessutom en historia av att utveckla produkter och processer i våra anläggningar i Malmberget. Det finns därför en mental förberedelse för att testa nytt hos oss. En av utmaningarna är att de beslut vi fattar för vår produktion idag påverkar det arbete som pågår i utvecklingsprojekten. Samtidigt kan vi inte sitta och vänta på svar som kanske kommer först om några år. Det är en förutsättning som vi helt enkelt måste hantera tillsammans, säger Monika Sammelin.

Första målet inom industrialiseringsdelen av tidplanen är satt till 2026, då den första järnsvampsanläggningen ska stå klar i Malmberget. Ett intensivt arbete pågår för att kartlägga alla aktiviteter som behöver genomföras. – För oss handlar det mycket om att planera just nu. Vi sätter delmål som ska driva oss framåt. Inom vissa områden har förarbeten redan startat. Även om det är bråttom tar vi oss tid att fundera över vad det här betyder för oss. Vi tittar på organisationen såväl som på de anläggningar vi har och hur allt detta ska fungera med det nya. Det kräver att vi utvecklar våra arbetssätt och samverkar med alla som berörs av förändringen. Vi vill bygga hållbara lösningar och inte glömma vårt gemensamma mål, en koldioxidfri och effektiv produktion, säger hon.

Ett steg i att skapa forum för dialog har inletts mellan Gällivare kommun och LKAB där syftet är att lyfta framtidsfrågorna på ett strukturerat sätt. – Det är en spännande resa vi har inlett. Vi har en framtidstro i Gällivare och i hela LKAB. Det är otroligt häftigt att få vara med på den här resan där vi gör en jätteskillnad för vårt samhälle och vår jord. Hur coolt är inte det!