Vi genomför flygundersökningar

27 juni 2022

Under juli månad 2022 gör LKAB flygmätningar för att söka mineral.

Mätningarna kommer att göras inom markerat område på kartan. Vid undersökningarna använder vi flygplan som flyger på cirka 80 meters höjd över marken. För att minska störningar ökar vi flyghöjden i närheten av djur samt över tätbebyggda områden.

Karta över Gällivare och Malmberget

Kontakt:
Niklas Juhojuntti, 0980-535 18
Sara-Greta Älvero, 010-144 52 54