Bergutfall i Kiruna 17 januari 2017

17 januari 2017

Ett bergutfall har skett i Kirunagruvan, på nivå 1137 under jord. Inga rapporter om personskador. Räddningstjänst befinner sig under jord. Bergmekaniker kontrollerar området. En seismisk händelse inträffade 07:16 med lokal magnitud 1,7.

Klockan 09:00: Alla är lokaliserade och inga personskador rapporterade. Ambulans lämnar området.