Uppblockning i Fabians takskiva 12 juni 2012

12 juni 2012

Under morgonen och förmiddagen tisdagen 12 juni har ytterligare ett parti av Fabians takskiva blockat upp och fallit ner i hålrummet.

Hålets södra gräns ligger nu ungefär i höjd med gamla Kaptensvägen. Vibrationer kunde kännas i samhället och dammoln sågs stiga upp från området.

Vibrationsnivåerna har dock varit låga. Förloppet stämmer väl överens med den information som tidigare lämnats om att uppblockningen mot söder kommer att fortsätta under lång tid framöver.