Två större seismiska händelser i Malmberget 3 april 2021

4 april 2021

Händelserna inträffade på Printzskölds hängvägg under sena lördagskvällen.

Mätpunkter och värden:

Första händelsen mätte 1,8 på den lokala skalan och inträffade på nivå 630 meter med en högsta vibration om 5,75 mm/s på Kaptensvägen 4B klockan 22.10 den 3 april. Den andra händelsen, klockan 23.25, mätte 1,5 och inträffade på nivå 585 meter med högsta vibration 2,75 mm/s på Kaptensvägen 4B.