Två seismiska händelser inträffade i Kiruna natten mot söndag 1 maj

1 maj 2016

Den första seismiska händelsen inträffade klockan 01.40 på 494 meters avvägning. Magnituden uppmättes till 1,72 på den lokala skalan och högsta vibration var 2,9 mm per sekund på Lingonstigen 5. En andra seismisk händelse inträffade klockan 01.48. Händelsen lokaliserades till 1 221 meters avvägning och magnituden uppmättes till 1,75 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 1,2 mm per sekund på Lingonstigen 5.

Den första seismiska händelsen inträffade klockan 01.40 på 494 meters avvägning. Magnituden uppmättes till 1,72 på den lokala skalan och högsta vibration var 2,9 mm per sekund på Lingonstigen 5.

​En andra seismisk händelse inträffade klockan 01.48. ​Händelsen lokaliserades till 1 221 meters avvägning och magnituden uppmättes till 1,75 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 1,2 mm per sekund på Lingonstigen 5.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.