Två seismiska händelser i Kiruna 1 maj 2016

1 maj 2016

Den första seismiska händelsen inträffade klockan 01.40 på 494 meters avvägning. Magnituden uppmättes till 1,72 på den lokala skalan och högsta vibration var 2,9 mm per sekund på Lingonstigen 5. En andra seismisk händelse inträffade klockan 01.48. Händelsen lokaliserades till 1 221 meters avvägning och magnituden uppmättes till 1,75 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 1,2 mm per sekund på Lingonstigen 5.

Den första seismiska händelsen inträffade klockan 01.40 på 494 meters avvägning. Magnituden uppmättes till 1,72 på den lokala skalan och högsta vibration var 2,9 mm per sekund på Lingonstigen 5.

​En andra seismisk händelse inträffade klockan 01.48. ​Händelsen lokaliserades till 1 221 meters avvägning och magnituden uppmättes till 1,75 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 1,2 mm per sekund på Lingonstigen 5.