Två seismiska händelser i Malmberget 20 juni 2019

20 juli 2019

Två seismiska händelser inträffade i Malmberget på eftermiddagen den 20 juni. 

Den första, kl. 14.52, hade en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan och lokaliserades till Printzsköld hängvägg på 639 meters avvägning. Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B (T) till 5,10 mm/s.

Den andra händelsen inträffade kl. 14.54 med preliminär magnitud om 2,2 enligt den lokala skalan. Denna lokaliserades till Printzskölds hängvägg på 368 meters avvägning. Högsta vibrationen i samhället uppmättes vid Konsum Mbgt (V) till 6.05 mm/s.

Första händelsen:

MätpunktMaxvärdeEnhet
Kaptensvägen 4 B-T5,10mm/s
Konsum Mbgt-V4,95mm/s
Järnvägsgatan 19-L3,40mm/s
Norra Kungsallén 15-T3,00mm/s
Lövberga-L2,30mm/s
Puoitakvägen 6-T1,95mm/s
Barongatan 20-T0,95mm/s
Sagoslingan-L0,70mm/s
Furuvägen 16-T0,65mm/s
Sveavägen 7-T0,55mm/s

Andra händelsen:

MätpunktMaxvärdeEnhet
Konsum Mbgt-V6,05mm/s
Barongatan 20-T4,95mm/s
Kaptensvägen 4 B-T4,50mm/s
Norra Kungsallén 15-T3,40mm/s
Järnvägsgatan 19-L3,15mm/s
Lövberga-T2,50mm/s
Furuvägen 16-L2,00mm/s
Puoitakvägen 6-L2,00mm/s
Sveavägen 7-T1,40mm/s
Malmstavägen 11-T0,95mm/s
G:a Malmstaskolan-L0,85mm/s
Eriksgatan 14-T0,75mm/s
Sagoslingan-L0,60mm/s
Granbacka 7-T0,50mm/s
Banjostigen 4-T0,45mm/s