Två seismiska händelser i Malmberget 26 mars 2019

26 mars 2019

Måndag 26 mars inträffade två seismiska händelser i malmkroppen Fabians liggvägg i Malmberget. En händelse klockan 09.17 hade magnitud 1,6 på den lokala skalan, en andra klockan 09.45 hade en magnitud på 1,3.

Händelsen klockan 09.17 med magnitud 1,6 lokaliserades till 958 meters avvägning i Fabians liggvägg (siffrorna uppdaterade från tidigare 1,7 respektive 1042 m efter omprocessing av seismolog).Vibrationerna som uppmättes i samhället var enligt nedan: 

Händelsen klockan 09.45 med magnitud 1,3 lokaliserades till 979 meters avvägning i Fabians liggvägg.Vibrationerna som uppmättes i samhället var enligt nedan: