Två seismiska händelser i Malmberget 20 april 2018

20 april 2018

Under natten mot den 20 april skedde två seismiska händelser, den ena kl. 00:59 på Fabian hängvägg med en preliminär magnitud på 0,9 och den andra kl. 02:14 på ViRi hängvägg med en preliminär magnitud på 1,8 enligt den lokala skalan.

Seismisk händelse Fabian hängvägg 

En seismisk händelse inträffade klockan 00:59 den 20 april i Fabian hängvägg. Händelsen inträffade på 585 meters avvägning och har en preliminär magnitud på 0,9 enligt den lokala skalan. Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Norra Kungsallén 15 – T till 5,00 mm/s.

Seismisk händelse ViRi hängvägg 

En seismisk händelse inträffade klockan 02:14 den 20 april i Viri hängvägg. Händelsen inträffade på 1014 meters avvägning och har en preliminär magnitud på 1,8 enligt den lokala skalan. Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Malmstavägen 11 – T till 9,70 mm/.