Två seismiska händelser i Kiruna 4 januari 2018

4 januari 2018

Den första inträffade kl 17:28 och den andra kl 20:02.

Händelsen kl 17:28 lokaliserades till hängväggen på nivå 773 och hade en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,65.​ Inga vibrationer uppmättes i samhället.

Händelsen kl 20:02 lokaliserades till hängväggen på nivå 697 och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 1,6. Högsta vibration i samhället var på Biblioteksgatan och uppmättes till 0,7 mm/s.