Två år efter den seismiska händelsen i Kirunagruvan

30 maj 2022
Joel Kangas
Joel Kangas, gruvchef på LKAB i Kiruna.

Återställningsarbetet av det skadedrabbade området i Kirunagruvan är i mål. Nu går arbetet in i nästa fas med en preliminär produktionsstart under hösten. – Det har varit två intensiva år. Vi har genomför ett omfattande arbete, på flera fronter, och det känns riktigt tryggt, säger Joel Kangas, gruvchef på LKAB i Kiruna.

För alldeles precis två år sedan inträffade en stor seismisk händelse i Kirunagruvan. Händelsen orsakade stora skador – framför allt i produktionsområde 22, i det så kallade Block 22. – Det kommer ta tid innan vi är i fas med hela gruvproduktionen igen men vi har en bra systematik på plats. Det här är en komplex fråga som fortfarande står högst upp på dagordningen och därför måste det få ta tid. Det absolut viktigaste är säkerheten, säger Joel Kangas.

Gruvproduktionen uppgår till omkring 66 000 ton per dygn och prognosen för kommande år ser ut på ungefär samma sätt. Det innebär en reducerad produktion på omkring 20 procent. – Vi har en plan för att starta produktionen i området till hösten, men det finns också andra möjligheter som vi just nu undersöker, säger Joel Kangas.

Block 22, som ligger i mitten av gruvan, har släpat en bit efter övriga produktionsområden och det påverkar gruvproduktionen eftersom allt hänger ihop och bildar ett mönster – ett flöde. Därför har det betydelse hur malmen bryts och lastas ut och hur gruvan successivt avsänks mot djupet. Det är centralt för all gruvbrytning. – I grund och botten handlar alla insatser om säkerhet, om att utveckla och implementera lösningar för en säkrare och hållbarare gruva mot djupet. Därför har vi också ett nära samarbete med en extern expertgrupp för att verkligen säkerställa att vi tar rätt beslut. De beslut vi tar nu påverkar hela gruvproduktionen framåt, säger Joel Kangas.

Arbetet med det skadedrabbade Block 22 fortsätter över sommaren och en bit in mot hösten. Produktionsstarten ska enligt plan komma i gång när frågan vänt och vridits på, från alla håll och kanter.– Vi ska säkerställa att vi använder den bästa lösningen, nu och för framtiden. Det är jätteviktigt för den fortsatta brytningen, säger Joel Kangas.