Trafikverket senarelägger trafikstart på norra Malmbanan

26 januari 2024

Trafikverket uppdaterar nu prognosen för trafikstart på Malmbanan efter urspårningen i Vassijaure. Tidigare prognos var 31 januari, nytt datum är 4 februari.

En hög med pellets i solnedgång.
Lagren med färdiga järnmalmsprodukter fortsätter att växa.

– Utifrån det förväntade väderläget de kommande dagarna tvingas vi nu justera prognosen till den 4 februari. Säkerheten för de som jobbar i området kommer alltid komma först. Under optimala förhållanden hade den tidigare prognosen (31 januari) varit rimlig, men när det nu väntas en hel del snö och starka vindar den närmaste tiden så vill vi ta det säkra före det osäkra, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket, i ett pressmeddelande.

För LKAB:s del betyder detta fyra dygn till utan att kunna leverera våra produkter via Narvik. Lagren i Kiruna och Svappavaara växer alltmer och volymen motsvarar nu över 400 fullastade malmtåg.

– Trafikverket och deras entreprenörer har gjort ett jättejobb med reparationerna, och det är självklart att säkerheten ska gå först. Nu håller vi tummarna och ber till vädergudarna att den förväntade snöstormen ska bli lindrigare eller kortvarigare än prognosen hittills pekar på, säger logistikchef Linda Bjurholt.

Länk till Trafikverkets pressmeddelande om den förändrade prognosen.