Tillredningen har gjort en förändringsresa

5 mars 2019
Personer framför maskin.
Skiftlaget på tillredningen. Från vänster: Krister Taivalsaari, Joakim Douhan, Victor Wennström, Fredrik Almespång, Johan Eriksson, Peter Engström, Per Öjemalm, Niklas Johansson och Stefan Landström.

Efter en organisationsförändring och hårt jobb med de mjuka värdena har tillredningen gjort en förändringsresa.

– Från november till januari har tillredningen gjort ett kanonresultat på 344 ortmeter över plan, säger Patrik Johansson, sektionschef södra gruva anläggning.

En övergripande organisationsförändring av hela gruvan har genomförts, med störst förändringar i SGA – södra gruva anläggning. Organisationsförändringen pågick under våren 2018 då bland annat nya pro-duktionschefer tillsattes på bergförstärkning och tillredning och betongsprutningen MBL-förhandlades och lades över till LKAB Berg och Betong som tog över i oktober. Förändringarna har gjort att produktiviteten höjts och verksamheten har blivit effektivare.– Det var en turbulent tid med stor osäkerhet bland personalen under våren. Under hösten har vi jobbat mycket med mjuka frågor och en nyckel till den positiva förändringen var jobbet vi gjorde med ledningsfilosofin och ”Från bra till bäst” då vi diskuterade mycket kring tydliga normer och spelregler. Då jobbade vi i grupper och mixade personal från olika arbetsgrupper, vilket var väldigt givande, säger Patrik Johansson.

Under organisationsförändringen var det viktigt att få in rätt personer på rätt plats, med rätt värderingar. Skiftlaget på tillredningen är ett sammansvetsat gäng som har en lång gemensam erfarenhet och där alla gör sitt yttersta för att arbetet ska flyta på bra. De är överens om att de goda resultaten beror på flera faktorer. Efter organisationsförändringen är det tydligt vem som ska göra vad och de har tydliga mål. Alla enhetsoperationerna i salvcykeln och stödfunktioner runt omkring, exempelvis underhåll och media, som de är beroende av, har fungerat bra.

Produktivitet och arbetsmiljö går hand i hand och det som genomsyrar allt är ordning och reda.– Utöver mjuka värden har vi fokuserat på att jobba mer strukturerat och systematiskt och kommit långt, men det finns ännu mycket kvar att göra, framförallt på arbetsmiljösidan, säger Patrik Johansson.