Tidigare avveckling av fastighet i Kiruna centrum

1 juni 2021
Det är den nyare nedre delen av fastigheten Provtagaren 20 som påverkas.
Det är den nyare nedre delen av fastigheten Provtagaren 20 som påverkas.

Fastigheten Provtagaren 20 i Kiruna har köpts av LKAB som ett led i avvecklingen av nuvarande centrum. Nu töms byggnaden på hyresgäster eftersom sprickbildningen i fastigheten bedöms ha blivit för omfattande.– Vi tar det säkra före det osäkra och avvecklar den här byggnaden tidigare än det var planerat, säger Siv Aidanpää Edlert, vd på LKAB Fastigheter.

LKAB mäter markrörelser på de områden som kommer att påverkas av gruvbrytningen och gör utifrån resultatet prognoser för när avveckling ska ske. Dessutom utförs besiktningar av fastigheter som ligger nära berörda områden. Vid dessa besiktningar har sprickbildning upptäckts i fastigheten Provtagaren 20 på Biblioteksgatan, som LKAB köpte 2017. Förändringarna har följts under flera år. Nu bedömer LKAB att det är dags att tömma huset på hyresgäster.

– Den här fastigheten uppfördes på 1990-talet med prefabricerade betongelement, vilket skiljer sig från övriga hus i de här kvarteren. Det är en byggteknik som påverkas mer vid rörelser i marken och därför har vi bestämt oss för att flytta ut de boende som finns kvar. Tiden som är kvar tills huset ändå ska avvecklas är för kort för att göra de omfattande åtgärder som skulle krävas, säger Siv Aidanpää Edlert.

Det är totalt 9 hushåll som är kvar på fasta hyreskontrakt medan 27 har korttidskontrakt. Dessutom hyr ett antal näringsidkare lokaler i byggnaden. Det är bara den nedre nyare delen av fastigheten som berörs, den övre och äldre delen där exempelvis butiken Vildmarkshörnan ligger berörs inte.

– Vi kommer att hitta ersättningsbostäder för de fasta hyresgästerna. Vi ska också anstränga oss för att lösa situationen även för de med korttidskontrakt, trots att det är en hyresform med ett kortare perspektiv som utgår från att huset ska avvecklas, säger Siv Aidanpää Edlert.

Det finns sprickbildningar även i andra fastigheter, men de är mindre. De husen skiljer sig i konstruktion och sprickorna som finns påverkar inte bärande delar.

– De boende i Provtagaren 20 skulle flytta ut under 2022, så det här blir något tidigare än planerat, säger Siv Aidanpää Edlert.

Nu ska LKAB fortsätta undersöka husen, analysera data från mätningar och titta på själva berggrunden för att få fler svar på varför påverkan blivit oväntat stor.

 

Mediekontakt: Anders Lindberg, presschef på LKAB, tel 0980-78355