Styrcentralen – hjärtat i gruvan

10 juni 2019
Under ett skift är det alltid två operatörer som bemannar styrcentralen och ytterligare några personer som kan åka ut på olika fältjobb, till exempel att rensa stopp, schaktrensning eller att inspektera efter skjutning. Lina Nyström och närmast kameran Jeanette Wäyrynen

Styrcentralen ansvarar för att berget transporteras från gruvan upp i dagen till verken ovan jord, så störningsfritt som möjligt. Då de även är en samordnande funktion för verksamheten under jord har de ett stort fokus på säkerhet.

– Vårt arbete innefattar hela uppfordringskedjan, från att truckarna tippar berget i krossfickan tills det kommer upp ovan jord. Så man kan säga att vi rör oss i så gott som hela gruvan, säger Jeanette Wäyrynen, operatör och skyddsombud på styrcentralen i Malmberget.

När allt flyter på störningsfritt innebär arbetet att fjärrstyra krossar, bandtransportörer och bergspel från styrcentralens kontor under jord. När det uppstår störningar såsom stopp i en kross, matare eller bandtransportör åker de ut i fält för att rensa stoppet.– Oftast är det bergförstärkningsmaterial, till exempel durkar och nät, som har fastnat och orsakat stoppet. Då åker vi ut direkt och rensar så det blir så korta ståtider som möjligt, säger Jeanette Wäyrynen.

Från vänster: Lina Nyström och Jeanette Wäyrynen på väg ut på fältjobb. Båda trivs med att ha varierande arbetsuppgifter.

När ett arbete som inte hör till den ordinarie verksamheten ska utföras under jord lämnas en arbetsorder in till styrcentralen. I sin roll som samordnande funktion för verksamheten under jord måste de veta om och godkänna alla sådana arbeten som ska utföras.– Det kan vara flera olika arbetsgrupper som utför arbeten på samma område och då dirigerar vi vilka arbeten som får utföras och när, för att arbetsmiljön ska vara säker för alla. Framförallt vid underhållsstopp när det är så många extra personer som ska utföra arbeten på samma ställen, säger Lina Nyström, operatör och beredare på styrcentralen i Malmberget.

Det är Lina som har den närmaste kontakten med entreprenörer, hon gör även beställningar av arbeten och material samt planerar inför avställningar och underhållsstopp.– Inför ett underhållsstopp är det mycket som ska planeras och beställas för att arbetet under stoppet ska gå så smidigt som möjligt, säger Lina Nyström.

När en anläggning som stått ska startas upp igen stämmer styrcentralen av arbetsordrar så det inte är någon personal kvar på plats och utför arbeten. Det är också viktigt att de som utfört ett arbete har följt rutinen ”bryt och lås”*.

En stor del av styrcentralens arbete som rör säkerhet är taggsystemet – alla som befinner sig under jord måste ha en underjordstagg som registrerar när man åker ner i gruvan och när man åker upp igen.– Taggsystemet är otroligt viktigt för personsäkerheten. I taggsystemet kontrollerar vi att ingen obehörig befinner sig under jord innan vi ger klartecken till laddarna att skjuta salvan på natten. Efter skjutningarna åker vi ut och kontrollerar att salvan detonerat och om vi kan ge klartecken att lastningen kan påbörjas eller om något skadats och först måste repas, säger Jeanette Wäyrynen.

Om det uppstår en brand eller annan olycka under jord är det styrcentralen som startar larmkedjan och de kan också vara räddningsledaren behjälplig genom att spärra av områden och via taggsystemet kontrollera att alla under jord befinner sig i samlingsrum om det är nödvändigt.

Styrcentralen beskrivs bäst som hjärtat i gruvan – de tar in information, pumpar ut information och samordnar verksamheten under jord för allas säkerhet och de gör det med stort engagemang och en stark ansvarskänsla.