Större fokus har gett lägre oljeförbrukning

19 september 2018
Två personer framför en mängd skärmar.
Ulrik Gren och Per-Mikael Grape-Nutti är nöjda med att Bandugnsverket nu körs så effektivt som möjligt.

Oljeförbrukningen i Bandugns­verket i Malm­berget har minskat med nästan en tredjedel sedan 2010. Bland många åtgärder är en av de mest betydelsefulla ett större fokus på energieffektivitet i det dagliga arbetet.

År 2010 låg oljeförbrukningen i Bandugnsverket på 6,7 liter olja per ton producerad pellets. Nu är förbrukningen nere på ungefär 4,7 liter, en minskning som innebär en besparing på, i runda slängar, 40 miljoner kronor årligen. – Mindre olja ger mindre koldioxidutsläpp så det finns såklart jättestora miljömässiga fördelar. Olja är dessutom en av de största kostnaderna för oss, säger Per-Mikael Grape-Nutti, processingenjör.

En mängd investeringar har gjorts genom åren, till exempel förbättrad blandarreglering, höghållfasta siktrullar och nya, mer energieffektiva, FRO-processfläktar, med en helautomatisk temperaturstyrd massflödesstyrning. Främst är det ett annat fokus som tagit effektivitetsarbetet till en ny nivå. – Den största skillnaden, upplever jag, är att vi tagit tag i de mjuka frågorna. Man har nog alltid vetat hur man ska köra verket effektivt, men skillnaden är att vi nu bestämt oss för att verkligen göra det, säger Per-Mikael Grape-Nutti. – Vi pratar om det på ett helt annat sätt än tidigare, hur vi ska köra verken så energieffektivt som möjligt, säger Ulrik Gren, processoperatör.

De har bland annat haft utbildningar för alla operatörer och möten där de resonerar kring hur verket ska köras bäst. Dessutom har en mängd försök genomförts, med till exempel olika bäddhöjder och brännarprofiler, allt för att ha bättre verktyg att producera pelletsen så effektivt som möjligt. – Vi känner oss nu helt säkra på att vi gör det på rätt sätt, eftersom vi har testat det mesta. Numera kör vi verket som det verkligen borde köras, så effektivt som möjligt, säger Ulrik Gren.