Skivservice säkrar produktionen

4 maj 2018
Fyra män
Fyra av medarbetarna på skivservice i Kiruna. Från vänster: Mikael Gunnestam, Patrik Holmberg, Göran Auoja och Mikael Lindström.

För medarbetarna på skivservice är ingen dag den andra lik. Arbetsgruppen fungerar litegrann som gruvans spindel i nätet och är länken mellan produktionen och staben eller länken mellan tillredning och produktion.– Vi är en serviceorganisation och vårt uppdrag är att bygga, serva och underhålla produktionsområdena, säger Anders Svanström, produktionschef för arbetsgruppen.

De 16 medarbetarna på skivservice i Kiruna har många strängar på sin lyra. Arbetsuppgifterna är många, varierande och inbegriper allt från kaxrensning på produktionsområdena till att förflytta lastmaskinerna längs vägarna under jord. Däremellan ska vägar färdigställas, stockar sättas upp på pelarväggarna för att skydda lastmaskinskablarna och bommar monteras. Många gånger är arbetsuppgifterna mer eller mindre brådskande och då gäller det att prioritera rätt men utan att göra avkall på säkerheten – som alltid går först.– Jag tycker vi är en bra arbetsgrupp som tar hand om varandra och värnar om varandras säkerhet. Akuta jobb kan vi inte rå på men med god planering kan vi förebygga mycket. När det kör ihop sig samarbetar vi med staben som hjälper oss med prioriteringen, säger Mikael Gunnestam.

Ett av flera arbetsmoment som ställer särskilt höga krav på kommunikation och ett nära samarbete handlar om lastmaskinsförflyttningarna. För att flytta en lastmaskin till och från produktionsområdena krävs en trio, en förbilsförare och en lastmaskin- och elverksförare. I lastmaskinen är sikten dålig eller näst intill obefintlig.– När du sitter i maskinen ser du bara det som är 40 meter framför dig. En stor del av sikten är skymd och du har ingen aning om fordon som är bakom dig, säger Patrik Holmberg.Därför sker förflyttningarna alltid med en förbil och ett bakomliggande elverk – som förser lastmaskinen med ström. Trion har hela tiden tät kontakt och planerar arbetet i förväg för att förbygga olyckor eller tillbud.– Det är svårt att föreställa sig riskerna om du aldrig har suttit i en lastmaskin eftersom sikten är så pass dåligt på kort avstånd, säger Mikael Lindström.

Det är just vid förflyttningar av lastmaskiner som arbetsgruppen ibland upplever att medtrafikanterna inte inser riskerna med att passera ett flyttekipage.– Det kan vara förenat med livsfara! säger Göran Auoja. Eftersom sikten i lastmaskinen är så pass dålig behöver trion hela tiden ha en tät kontakt för att navigera sig fram längs de snirkliga vägarna. Vid möte med övriga trafikanter gäller följande;– Håll avstånd och kör in i första bästa inslag för att invänta att transporten åker förbi. Kör inte om, säger Mikael Gunnestam. Flyttekipagets förbil har alltid röda och blinkande ljus påslagna.– Det är faktiskt den enda bilen under jord som använder sig av den typer av lampor, säger Göran Auoja.